държавен служител

Работа

Трансформиране на длъжност на държавен служител

При упражняване на правомощията си по ръководство и контрол на администрацията, органът по назначаването разполага с оперативната самостоятелност да прецени начина на организиране на администрацията, с ...

0

Работа

Обезщетение за неизползван отпуск на държавен служител

Правото на отпуск е основно конституционно право на работниците и служителите, което е уредено от Конституцията на Република България. В нея е записано, че работниците и служителите имат право на почивка ...

0

Пари

Бюджетната комисия прие на второ четене новото удължаване на бюджета

Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене удължаването на сега действащия закон за държавния бюджет. Предстои решението да бъде гласувано и в пленарна зала. На заседанието си депутатите приеха ...

0

Пенсиониране

Обезщетение при пенсиониране на държавен служител

В България трудовите и служебните задължения са регулирани съответно от двата основни закона – Кодек на труда и Закон за държавния служител. Най-общо казано, в кодекса са уредени трудовите отношения ...

1

Работа

Гарантиран минимум на заплащане на държавните служители

Гарантираният минимум за най-ниската длъжност за държавен служител - „младши експерт“, се определя ежегодно със закона за държавния бюджет за съответната година. Предвид централизирания подход за определяне ...

0

Осигуряване

Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете от държавен служител

Масово хората считат, че държавен служител означава „чиновник“ или лице, което работи в държавна структура. Съгласно законът това съвсем не е така. За да попадне в категорията на „държавен служител“, е ...

0

Осигуряване

Бонусите отидоха в историята

Висшите служители вече няма да може да взимат бонуси. Това решиха депутатите, като приеха на първо четене Закона за държавния служител. 83 народни представители го подкрепиха, 18 бяха "против" и още ...

0

Последни

Най-добре да не си много образован, ако ще работиш за държавата

Най-доброто място за работа в САЩ за човек, който не е учил дълго, е държавната администрация – пише сайтът All...

0

Осигуряване

Държавните служители с максимум по 25 дни отпуск

На днешното заседание на Министерския съвет е взето решение, с което се препоръчва на всички държавни институции и администрации, "считано веднага", отпуските за ненормирано работно време да се изравнят ...

0

Последни

Стажът на чиновника вече не важи. Двойно повече пари за ценните специалисти

Добавката за прослужено време ще отпадне при новия модел на формиране на заплащането на служителите в държавната администрация. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. По думите ...

0