райфайзенбанк българия

Кредитиране

80% от инвестиционните кредити са за европейски проекти

Над 80% от инвестиционните кредити у нас в последните години са пряко обвързани с финансиране на проекти по европейските програми. Ако се стремим към диверсифициране на икономиката, трябва да има друг ...

1

Последни

Отписани кредити свиха дела на лошите заеми

Отписаните кредити са основната причина за намалението на дела на лошите кредити до 16.62% към декември, спрямо 17.25% към края на третото тримесечие. Това отбелязват в месечния си макроикономически анализ ...

0

Последни

Стабилността на валутния борд е свръхгарантирана

Стабилността на валутния борд у нас е свръхгарантирана, посочват в месечния си макроикономически анализ икономистите на Райфайзенбанк България. Те посочват, че в Към края на месец ноември резервите на ...

0

Последни

Райфайзенбанк повиши прогнозата си за растежа на България

Райфайзенбанк България повиши прогнозата си за икономическия растеж на страната с 0.5%, е видно от месечния анализ на институцията. В него прогнозата за Брутния вътрешен продукт се променя от очакван 1% ...

0

Последни

Вътрешното търсене компенсира спада на износа

Вътрешното търсене изцяло компенсира спада на износа (-4.4%) през първата четвърт на годината. Потреблението се развива положително с ръст от 2%, спрямо първото тримесечие на миналата година, а инвестициите ...

0

Последни

Инфраструктурните проекти в основата на увеличения внос?

Нарастването на вноса през първите месеци на годината би могло да бъде тълкувано погрешно като положителен сигнал. Този растеж се дължи от една страна на инерцията от възстановяването, ...

0

Последни

Райфайзен: България не върви добре

Краткосрочните индикатори за макроикономическата рамка на страната потвърждават негативните тенденции в българската икономика, които се наблюдават от края на 2011 г. Това отбелязват анализаторите ...

0

Последни

Пострада ли износът, България изпада в рецесия

Силните колебания на световните финансови пазари може да доведат до забавяне на икономиките на основните търговски партньори на българските предприятия, а това би се отразило в свиване на обемите на българския ...

0

Последни

Райфайзенбанк: Умереното повишаване на доходите ще вдигне потреблението

Умереното повишаване на доходите и в частния, и в публичния сектор, би допринесло за възстановяване на потребителското доверие, а оттам и на вътрешното търсене. Такъв коментар прави на последните макроикономически ...

0

Последни

КЗК намали глоба на Райфайзенбанк до 100 000 лева

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ наложи имуществена санкция от 100 000 лв. на Райфайзенбанк България ЕАД, съобщиха от антимонополното ведомство. От комисията припомнят, че през 2009 г. ...

0