През изминалата седмица Министерски съвет одобри законопроекта за държавния бюджет за 2020 г.

В тази връзка финансистът от ЕКИП Стефан Стоянов в следващите редове набелязва какво от този бюджет можем да възприемем като подобрение спрямо миналогодишния и същевременно какви ще бъдат негативите от него. 

Финансовият ни министър Владислав Горанов обяви Бюджет 2020 за реалистичен, балансиран и без изненади.

По думите на експерта на ЕКИП, наистина „без изненади“ е точното определение. Според него, Бюджет 2020 носи духа на същата политика като при съставянето и на предходните

Експертът прави анализ на новоприетия бюджет като акцентира върху какво позитивно и негативно ни предлага той.

Защо не се увеличават парите в Сребърния фонд

Позитивно: Няма увеличение на данъчната тежест. Нещо, което се случваше всички предишни години, чрез вдигане на осигуровки или максималния осигурителен доход.

Негативно: Няма намаление на данъчната тежест. За последното десетилетие няма нито един намален данък, за сметка на много повишени такива. По-голямата събираемост и растежът на бюджета са добра предпоставка за намаление на данъците.

Позитивно: Бюджетът тази година е по-малък процент от БВП спрямо миналата година. 36.9% спрямо 38.2%

istock
istock

Негативно: Бюджетът тази година е най-големият досега – над 46 млрд лева. Това е повишение с над 3 млрд. лева (миналата година повишението беше с около 6 млрд. лева), но то не отговаря на средата. Бюджетът расте със 7.5%, при около 3% ръст на икономиката.

Повече пари за хората с ниски доходи, повече потребление

Позитивно: Бюджет 2020 е балансиран. Спира се порочната практика от последните години да се предвижда дефицит, въпреки че реално бюджетът излиза на плюс, а излишъкът да се харчи без одобрение от парламента.

Негативно: Бюджет 2020 за пореден път не предвижда излишък, който да се запази като буфер в случай на (все по-очаквана) икономическа криза.

Позитивно: Увеличават се заплатите на учителите. За добро образование, престиж на професията и борба с недостига на кадри в сферата, това увеличение е необходимо.

istock
istock

Негативно: Увеличават се всички заплати в бюджетна сфера с 10% (както и миналата година) без да се помисли за ефективността и намаляване на бройката държавни служители. Към момента те са над половин милион човека. Такова увеличаване на текущи разходи може да е крайно неблагоприятно при идването на криза, защото те не могат лесно да се намалят в следващи бюджети, в които приходите биха били по-ниски.

Спад до 4% на безработицата до 2022 г.

Позитивно: Продължава да се намалява държавния дълг спрямо БВП и се прогнозира продължаване на тази тенденция. По този показател сме сред водещите в Европа страни.

Негативно: Увеличава се финансирането на сферите образование, здравеопазване, отбрана и пенсионна система, без да са предвидени сериозни реформи в тези видимо проблемни сектори. През последното десетилетие парите в тези сфери са се увеличили с пъти, но по международни проучвания значително подобрение в качеството няма. Няма и предвидени реформи в държавните компании като БДЖ и Железопътна инфраструктура, които са сериозно перо от бюджета.

Трети сме в ЕС по нисък външен дълг

Липсва механизъм за отчитане на ефективността на финансирането – какво подобрение е постигнато срещу всеки даден лев.

Позитивно: За разлика от миналата година, синдикатите не са доволни от Бюджет 2020. Миналогодишният бюджет бе обявен от тях за най-добрият досега. Изискванята на синдикатите към фискалната политика носят по правило леви идеи.

istock
istock

Негативно: Увеличава се минималната работна заплата. Много е изписано защо това е нещо лошо. Макар и негативните ефекти да не се усещат осезаемо сега когато имаме икономически растеж, при евентуално влошаване на икономическата ситуация, може да се стигне до повишаване на безработицата, особено в райони с по-ниска средна заплата.

Негативно: Прогнозата за ръст на икономиката е твърде позитивна – 3.3%. Европейската икономика отчита забавяне, чака се наближаващата криза и прогнозата за растеж би следвало да бъде по-консервативна.

Работодателите са против увеличение на заплатите

В обобщение: При съставянето на Бюджет 2020 няма съществена разлика в приходната и разходната политика спрямо миналите бюджети. Макар да има известно подобрение, се следват същите закономерности, както и последните години.

Бюджетът не прави много за подобряване на икономическата среда в България, но не я и разваля.

Голям минус е, че не се взима предвид очакваната идваща криза и не се вземат мерки за подготовка за посрещането ѝ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg