Планът за инвестиции за Европа, известен като план "Юнкер", е изиграл ключова роля за стимулирането на заетостта и растежа в ЕС. Инвестициите на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подкрепени от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) по плана "Юнкер", са довели до увеличаване на брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС с 0,9 на сто и до създаване на допълнителни 1,1 милиона работни места в сравнение с базовия сценарий.

До 2022 година благодарение на плана "Юнкер" БВП на ЕС ще е нараснал с 1,8 процента и ще са създадени 1,7 милиона работни места.

Това показват последните изчисления на Съвместния изследователски център (JRC) и икономическия отдел на групата на ЕИБ, извършени въз основа на одобрените до юни 2019 година споразумения за финансиране, се посочва в съобщение на ЕК, разпространено от представителството й в България.

Богданов: Има риск от нова финансова криза

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви:

"Постигнахме целите, които си поставихме - връщане на стабилния растеж в Европа и стимулиране на заетостта. До 2022 година планът "Юнкер" ще е допринесъл за създаването на 1,7 милиона работни места на трудовия пазар в ЕС и за увеличаване на БВП на Съюза с 1,8 процента. Винаги съм казвал, че планът не е панацея, но можем да се гордеем с факта, че над един милион малки предприятия получават финансиране, което преди не беше достъпно за тях."

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви, че е постигнат значителен напредък от началото на първите проекти през 2015 година. По негови думи, днес европейската икономика отново е на прав път и планът за инвестиции ще има дълготрайно въздействие.

Колко повече взимат мъжете у нас от жените


До момента от финансирането са се възползвали над един милион малки предприятия, чиито проекти ни помагат в прехода към нисковъглеродна, кръгова и устойчива икономика. Катайнен заяви, че е горд, че е изпълнен най-големия приоритет - да се мобилизират частни средства за общественото благо.

Вернер Хойер, председател на групата на ЕИБ, заяви, че преди пет години много хора са били скептични, когато за пръв път се е обсъждала тази инициатива.

Според него, трудно е да се повярва, че с какъвто и да е финансов инструмент могат да бъдат създадени милиони работни места или подкрепени един милион предприятия. Последните изчисления, според Хойер, показват че са били прави да следват идеите си.

"Планът "Юнкер" оказа значително въздействие върху икономиките и живота в цяла Европа - той подпомогна благоприятни за околната среда и климата проекти, иновациите и постигането на по-справедливо общество и ще продължи да го прави дори след като Жан-Клод и аз отдавна сме се пенсионирали", съобщи той.

Залез за Великобритания при Брекзит без сделка

Насърчаване на инвестициите и подкрепа за МСП

Според прогнозите, направени към октомври 2019 година, планът "Юнкер" ще мобилизира допълнителни инвестиции в размер на 439,4 милиарда евро в целия Съюз. Очаква се над един милион стартиращи и малки предприятия да се възползват от подобрения достъп до финансиране.

istock
istock

Кой е получил финансиране?

Благодарение на плана "Юнкер" ЕИБ и нейната дъщерна структура за финансиране на малки предприятия, Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), са одобрили финансирането на близо 1200 дейности и са напът да предоставят рисково финансиране за над един милион стартиращи предприятия и МСП в широк кръг от сектори и във всички 28 държави от ЕС.

Към октомври 2019 година Гърция, Естония, Португалия, България и Полша са държавите с най-високо съотношение между привлечени инвестиции по линия на ЕФСИ и БВП.

На челната 4-та позиция е БГ за привличане на инвестиции по плана "Юнкер"

Проектите по плана "Юнкер" включват различни дейности - от изграждане на паневропейска инфраструктура за високоскоростно зареждане на електрически автомобили до създаване на компания за управление на хранителни отпадъци в Румъния и реинтеграция на бивши военнослужещи на работното място в Холандия.

Какви са ползите от плана "Юнкер" за гражданите и предприятията?

В допълнение към финансирането на новаторски проекти и нови технологии с плана "Юнкер" се подкрепят и други цели на ЕС, например политиката за климата и социалната и транспортната политика. Благодарение на плана "Юнкер":

- над 10 милиона домакинства имат достъп до възобновяема енергия;

- 20 милиона европейци се ползват от подобрени здравни услуги;

- 182 милиона пътници годишно се ползват от по-добра железопътна и градска инфраструктура.

istock
istock

Държим над 3% ръст на икономиката

Въздействие в областта на климата

ЕФСИ в рамките на плана "Юнкер" подкрепя новаторски идеи за опазване на планетата. Очаква се чрез проектите, финансирани от групата на ЕИБ по плана "Юнкер", да бъдат привлечени 90,7 милиарда евро инвестиции за действия в областта на климата. Действията включват изграждане на сгради с нулево потребление на енергия и вятърни паркове, проекти за слънчева енергия, водоспестяващи душове, екологосъобразни автобуси и LED осветление.

Индивидуални услуги за консултиране и място за срещи в интернет

Друга важна цел на плана "Юнкер" е да подпомага започването на нови проекти. Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси предоставя техническа помощ и консултации за нови проекти.

От стартирането си през 2015 година центърът е разгледал над 1400 искания от организатори на проекти във всички държави от ЕС - по над 400 от тях се предоставя индивидуална консултативна помощ.

ЕИБ одобри два нови заема за бизнес проекти в България

За над 50 от тези проекти вече е одобрено отпускането на заеми от ЕИБ. Един от тях бе за модернизиране на системата за улично осветление във Вилнюс, за да се подобри нейната енергийна ефективност. Проектът, който също така получи гарантиран от ЕФСИ заем в размер на 21,6 милиона евро, ще помогне за намаляване на потреблението на електроенергия и на разходите с около 51 процента, което ще доведе до икономии от 1 милион евро на година. Енергийното спестяване се равнява на средното потребление на енергия на близо 3100 домакинства.

Освен това към септември 2019 година е публикувана информация за 890 проекта на Европейския портал за инвестиционни проекти - място за онлайн срещи на организатори на проекти и инвеститори. Те обхващат всички основни сектори на икономиката на ЕС, като общият размер на предложените инвестиции възлиза на 65 милиарда евро.

istock
istock

Над 60 проекта са получили финансиране след публикуването на информация за тях на портала. Порталът предлага и допълнителни услуги, например организиране на прояви за намиране на партньори.

Планът за инвестиции за Европа (планът "Юнкер") бе иницииран през ноември 2014 година, за да се обърне низходящата тенденция в равнищата на инвестициите и Европа да се насочи по пътя на икономическото възстановяване.

Неговите три цели бяха премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционните проекти и по-интелигентно използване на финансовите ресурси.

ЕФСИ е гаранция от бюджета на ЕС, която позволява на групата на ЕИБ да финансира повече и често по-рискови проекти.

ЕИБ намали кредитирането си с 20%, подготвя се за Брекзит

Често се финансират изключително иновативни проекти или стартиращи предприятия без кредитна история. С проектите също така се обединяват по-малки инфраструктурни нужди по сектори и по географски райони.

Планът "Юнкер" позволява на групата на ЕИБ да финансира повече дейности с по-висок рисков профил, отколкото би било възможно без гаранцията от бюджета на ЕС, както и да достига до нови клиенти - 75 процента от получателите на подкрепа по плана са нови за банката.

На 18 април 2019 година Европейският парламент даде зелена светлина за приемника на плана "Юнкер" в следващата многогодишна финансова рамка - програмата "ИнвестИЮ" (InvestEU).


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg