След последното заседание на Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) се очаква Европейският фонд за стратегически инвестиции (EFSI), известен още като план "Юнкер", да предизвика инвестиции за 433,2 милиарда евро.

Към септември 2019-а година инвестиционните сделки, одобрени по плана "Юнкер", възлизат на 79,7 млрд.евро и са разположени във всички 28 държави-членки на ЕС, се посочва в информация на сайта на Европейската комисия. Очаква се около 972 000 стартиращи и малки и средни предприятия (МСП) да се възползват от подобрения достъп до финансиране.

Европейската инвестиционна банка одобри финансиране на инфраструктурни и иновационни проекти на стойност 57,8 млрд. евро, което би довело до привличане на допълнителни 262,6 млрд. евро инвестиции, докато Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата на ЕИБ, одобри 21,9 млрд. евро под формата на споразумения с банки-посредници и фондове за финансиране на МСП, които се очаква да генерират 170,6 млрд. евро допълнителни инвестиции.

България е на челната четвърта позиция по привличане на инвестиции посредством Европейският фонд за стратегически инвестиции.

Първите пет държави, класирани по ред на задействаните инвестиции спрямо БВП, са Гърция, Естония, Португалия, България и Латвия.


Според данни към септември 2019-а година одобреното от ЕИБ финансиране по плана "Юнкер" за България е в размер на 472 млн. евро, което задейства допълнителни инвестиции в размер на 2,437 млрд. евро.

По отношение на инфраструктурни и иновационни проекти в България Европейската инвестиционна банка е одобрила 7 проекта за финансиране посредством фонда EFSI, известен като план "Юнкер", на приблизителна стойност от 320 млн. евро, които да задействат допълнителни инвестиции за общо 874 млн. евро.

Относно малките и средни по размер предприятия в нашата страна (МСП) са одобрени 14 споразумения с банкови посредници, финансирани от Европейския инвестиционен фонд (EIF) с подкрепата на фонда EFSI на обща стойност от 151 млн. евро, което ще задейства общи инвестиции за около 1,6 млрд. евро за 9670 МСП