Имотите си остават добра и сигурна инвестиция – факт, който се отразява на техните цени в посока нагоре. Aĸo имате достатъчно спестявания oт зaплaтa, xoнopapи, peнтa, наследство или друг източник, можете да си купите имот сравнително лесно. Другият вариант е вашите родители да са пестили цял живот, за да могат да ви осигурят имот. Ако имате късмет, богат роднина или приятел ще се съгласи да ви заеме нужната сума без да иска лихва. 

На повечето хора обаче им се налага да прибегнат до ипотечен кредит, за да се сдобият с желаното недвижимо имущество. И тъй като вероятно разполагате с ограничен бюджет, предварително трябва да предвидите всички разходи, които съпътстват сделката. Някои от разходите, съпровождащи жилищния кредит, често остават „в сянка“, но могат да осуетят покупката, ако не сте подготвени за тях. 

Колко струва да си купим имот на морето

Покупка на имот с ипотека 

Банките обикновено кредитират до 80-85% от стойността на имота. Конкретният процент зависи от характеристиките на имота – вид, локация, година на строителство и други. Затова е желателно е да осигурите поне 20% от сумата. Друг вариант е да вземете 100% от необходимата сума на заем като комбинация от ипотечен и потребителски кредит, но имайте предвид, че това вероятно значително ще оскъпи финансирането. 

istock
istock

Преди покупката на недвижим имот с ипотечен кредит е добре предварително да се запознаете със съществуващите допълнителни разходи по придобиването му. Неписано правило е, че всички разходи при покупка и прехвърляне на нов имот се поемат от купувача. Разходите се изчисляват върху договорената цена на имота, но не по-ниска от неговата данъчната оценка. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

1. Такса за вписване на новия нотариален акт в Имотния регистър – изчислява се въз основа на цената, която трябва да заплатите за имота. Нейният размер представлява 0,1% върху продажната цена и има фиксирана стойност за цялата страна. 

Покупката на имот по-изгодна от наема

2. Нотариална такса – изчислява се върху материалния интерес (посочената по нотариален акт цена на имота) и съгласно тарифата на нотариуса, удостоверяващ сделката (по Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност). В случай че посочената цена в акта е по-ниска от данъчната оценка, то тогава таксата се изчислява на базата на данъчната оценка. 

istock
istock

3. Такса за изготвяне на нотариален акт и прилежащи документи – тази процедура се заплаща по отделна тарифа. Посочената дължима сума, според Тарифата, одобрена от Министерството на правосъдието, е в размер на 30 лева. 

4. Местен данък – размерът му се определя самостоятелно от общините в България всяка година, съгласно Закона за местните данъци и такси. Неговият размер обикновено варира между 0,1% и 3% върху продажната цена на имота или върху неговата данъчна оценка (в случай че тя е по-висока от продажната цена). Местният данък се заплаща в съответната община по местонахождение на имота. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ 

1. Брокерска комисионна – този допълнителен разход възниква в случаите, когато сключването на сделка е осъществено с помощта на посредническа фирма за недвижими имоти. При това положение се начислява посредническо възнаграждение по сделката, или т.нар. „комисионна“ за работата на брокера. Обикновено сумата, която консултантите изискват, се изчислява на база процент от стойността на имота. 

8 на сто от българите имат втори дом

2. Банкови такси – ако решите да изтеглите ипотечен кредит, за да се сдобиете с част от сумата, необходима за финансирането на покупката на имот, ще се наложи да предвидите между 150 и 200 лева за неговата оценка. Понякога възникват и непредвидени разходи за различни справки и заверки, затова е добре да заделите известно количество средства в повече. Всички плащания над 15 000 лева се извършват задължително по банков път, като различните банки имат различни тарифи за превод. Ако разплащането е в друга валута, банковите преводи и касовите операции имат значително по-висока цена. 

istock
istock

3. Такса за вписване на договор за поддръжка и управление в Имотния регистър – таксите за вписване на актовете и документите, подлежащи на вписвания, се съдържат в чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписвания. Таксите, събирани за вписване на договора за управление и поддръжка в Агенция по вписванията, се изчисляват на база общата стойност на договора за целия период, за който е сключен. Получената стойност (материалният интерес) се умножава по 0,1 %, като минималната такса е 10 лева. Таксата се дължи само един път от инвеститора, който поема задължението да поддържа и управлява имота. Следващите приобретатели (нови собственици на имота) не дължат нова такса и не сключват нов договор за управление. 

До 1 млн. евро дават купувачи у нас за нов луксозен имот

4. Годишна имуществена застраховка – всеки ипотечен кредит има задължително условие за сключване на годишна застраховка. Необходимо е първата годишна полица да бъде сключена и заплатена още преди отпускането на заема. Това задължение остава в сила до пълното погасяване на кредита. 

5. Застраховка „Живот“ – рисковата застраховка по кредита е сред най-съществените разходни пера по кредита след лихвата. При повечето банки тази застраховка е опционална, но силно препоръчителна, особено ако кредитът се тегли за покупка на основно жилище, а не с инвестиционна цел. Застрахователните премии обикновено се заплащат на месечна база заедно с регулярната вноска по заема. 

iStock
iStock

6. Разходи след покупката – това са всички спешни разходи за довършителни работи, ремонт и обзавеждане на новозакупеното жилище. Оттук нататък всеки собственик на недвижим имот има задължение да плаща годишните „данък сгради“ и „такса смет“. Техният размер може да бъде проверен в общината по местоположение на имота. 

Как да получим кредит за имот в строеж

Покупка на имот от ЧСИ 

Повишаването на цените на недвижимите имоти кара все повече хора да се насочат към офертите на частните съдия-изпълнители. С малко повече търсене и известна доза късмет можете да откриете доста изгодни оферти с начални тръжни цени далеч под тези на редовните обяви. 

След закупуването на имота, купувачът трябва да заплати дължимите към съдебния изпълнител такси за продажбата, данък за придобиване на имота и таксите за вписване на постановлението в Агенцията по вписванията. 

Придобиването на имота не води автоматично до влизане в него. Ако имотът се обитава от други хора (например длъжника, от когото е взет) и те отказват да го освободят доброволно, купувачът ще трябва да се обърне отново към съдебния изпълнител, който да го въведе в имота. За това обаче купувачът следва да заплати отделна от горепосочените такси.  

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg