Посланиците към ЕС одобриха в сряда позицията на Съвета на Европейския съюз по предложение за обща рамка и минимални изисквания за извънсъдебния механизъм за възстановяване на средства по кредити, гарантирани с обезпечение, в случай че кредитополучателят не е в състояние да ги изплати.

Ефективното извънсъдебно изпълнение може да спомогне да се избегне натрупването на необслужвани кредити, тъй като предоставя на банките правни инструменти за по-бързо възстановяване на обезпеченията.

"Необслужваните кредити в ЕС са на най-ниското си равнище от финансовата криза насам поради по-благоприятната икономическа ситуация и редицата мерки, които бяха предприети за премахването им от счетоводните баланси на банките", отбеляза  Мика Линтила, министър на финансите на Финландия и допълни:

Подготвят нов продукт за финансиране на малкия бизнес

"Въпреки това в някои държави членки броят на лошите кредити остава висок и е необходимо да се гарантира, че в бъдеще те няма да продължат да се натрупват. Ето защо е важно на банките да се предоставят правни инструменти за бързо възстановяване на средства по необслужваните кредити, без да се минава през съд, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на кредитополучателите".

istock
istock

Предложеният нов механизъм за ускорено извънсъдебно изпълнение по обезпеченията ще се договаря предварително между кредитната институция и кредитополучателя, обикновено при отпускането на кредита. Той ще се прилага само за бизнес кредити, като се изключват потребителските кредити, както и тези, при които за обезпечение се използва основното жилище на кредитополучателя.

Българите взели 2,2 млрд. лева бързи кредити

В случай че този нов механизъм е бил договорен между страните и кредитополучателят спре да изплаща кредита, обезпечението се оценява и се продава (чрез частна продажба или публичен търг) или се усвоява (чрез прехвърляне на собствеността на кредитора), като постъпленията до размера на непогасената сума се връщат на кредитора.

Целта на предложените правила е да се постигне баланс между интересите на кредитора и на кредитополучателя по различни начини.

Например, кредиторът трябва да даде известно време на кредитополучателя да направи дължимите плащания и да избегне принудителното изпълнение.

istock
istock

Кредитополучателят също така има правото да оспори пред съд изпълнението или правото на кредитора да пристъпи към изпълнение по обезпечението.

Кои са 20-те най-големи рискове за финансовите пазари през 2020-а

Кредиторът ще може да задържа постъпленията само до размера, необходим за покриване на непогасените суми по кредита. Остатъкът се изплаща на кредитополучателя или на други кредитори.

Държавите-членки на ЕС могат също така да решат, че дори ако постъпленията от обезпечението са по-малки от размера на непогасената сума по кредита, той се счита за изцяло уреден.

Предложената директива допълва правилата за превантивното преструктуриране и предоставянето на втори шанс на дружествата, приети от Съвета на 6 юни 2019 година.

Има ли неравноправни клаузи в договора ни за кредит

istock
istock

Първоначалното предложение за директива, представено от Европейската комисия, включва и част, посветена на развитието на вторичните пазари на необслужвани кредити. Съветът вече прие позицията си по тази част на 27 март 2019 година.

С одобрената днес позиция на посланиците от ЕС, Съвета на Европейския съюз изразява готовност да започне преговорите с Европейския парламент, веднага щом самият парламент постигне съгласие относно своята позиция по този въпрос.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg