Средата на много ниски лихвени проценти позволява да се поддържа съществуването на високо задлъжнели и нископроизводителни компании – така наречените зомби компании.

Докато по-високите лихвени проценти елиминират неефективните начинания. Това заяви Калин Христов, подуправител на БНБ и ръководител на управление „Емисионно“,  на конференцията „The Next Big Thing“.

По думите му друг негативен ефект от много ниските лихвени проценти е това, че рискът в цената на кредитите практически престава да се диференцира.

Повече харчове, инвестиции в пенсии и подобряване на доходите

„Днес сякаш всеки може да получи кредит, а когато лихвеният процент е близо до нула, всеки инвестиционен проект изглежда добър. Това е потенциал за бъдещи проблеми в обслужването на кредитите“, каза  Калин Христов.

Според него положителният лихвен процент представлява възнаграждение за това, че се отказваш да консумираш нещо днес, тоест представлява възнаграждение за отложено потребление.

По този начин положителният реален лихвен процент създава предпоставки за акумулиране на средства за инвестиции.

За разлика от това отрицателният лихвен процент променя икономическата култура особено на младите поколения, като ги лишава от стимула да спестяват, а ги насърчава да поемат дълг.

Какви са правата ми при теглене на потребителски кредит

Подуправителят на БНБ се спря на значението на демографската структура на населението
.
Според него отрицателните лихвени проценти водят до различни стимули и предопределят различно поведение в зависимост от това, на кой етап от жизнения цикъл се намира дадена група.

Застаряващите домакинства възприемат отрицателните лихвени проценти като заплаха за възможността след пенсиониране да запазят днешното ниво на потребление.

Следователно отрицателните лихвени проценти принуждават тези домакинства да натрупват повече спестявания, които може да носят много ниска и дори отрицателна доходност, само за да разполагат след време със средства за поддържане на някакво ниво на потребление.

istock
istock

Всичко това се вижда в данните. На пръв поглед изглежда нелогично защо при така ниските лихвени проценти спестяванията растат, но този феномен идва най-вече от хората в активна възраст, които преобладават поради застаряването на населението, а не се обяснява с поведението при по-младите.

Топ 5 на неравноправни клаузи по кредит

Бизнесът също реагира на отрицателните лихвени проценти. Когато лихвените проценти намаляват, се очаква фирмите да вземат повече заеми и да инвестират повече, каза Калин Христов.

Когато тези проценти станат отрицателни обаче, бизнесът започва да ги третира като сигнал за бъдеща несигурност.

Освен това, ако бизнесът преценява рационално, той взема под внимание и застаряването на населението и разбира, че то в бъдеще няма да може да поддържа днешното потребление. Това понижава потенциала за възвращаемост от инвестициите.

„Силно отрицателните лихвени проценти имат въздържащ ефект върху инвестициите и това се вижда в данните“, отбеляза подуправителят на БНБ.

В България лихвените проценти вече също са много ниски. По думите му „всеки предприемач може да си зададе следния въпрос - заслужавам ли толкова ниски лихвени проценти и цената на кредита ми достатъчно ли оценява риска в моя бизнес модел?“
 

istock
istock

В по-общ план – от гледна точка на политическата икономия – важно измерение на отрицателните лихвени проценти е свързано с тяхната характеристика на данък върху спестяванията.

Този данък обаче е наложен от институцията на централните банки, които не са избирани пряко от хората.

Според Калин Христов „така се нарушава един основен принцип в демокрацията – не трябва да има данъчно облагане без съответното политическо представителство“.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg