Лихвите по кредитите и депозитите се повишават, отчита БНБ. Най-голямо е поскъпването на потребителските заеми, като през декември 2023 г. средният лихвен процент по тях скача с 1.01 пр. п. до 9.60%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 1.05 пр. п. до 10.14%.

Не така стоят нещата при жилищните кредити, където въпреки очакванията лихвите остават на нивата от предишния месец - 2.58%, а ГПР по тези кредити дори се понижава с 0.06 пр. п. до 2.86%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове спада с 0.17 пр. п. до 3.90%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица намалява с 0.25 пр. п. до 3.75%.

Лихвата по овърдрафта  се увеличава с 0.11 пр. п. до 14.75%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.11 пр. п. до 20.93%.

Вдигат се лихвите и по заемите на фирмите, като за тези до 1 млн. евро, договорени в левове, тя нараства с 0.10 пр. п. до 4.21%, а по тези над 1 млн. евро – с 0.32 пр. п. до 4.74%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.19 пр. п. до 5.53%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.07 пр. п. до 5.88%.

Шефът на БНБ: Банките трябва да изградят допълнителни буфери през 2024 г.

През декември 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове остава на ниво от 3.58%, а по овърдрафта в евро се понижава с 0.03 пр. п. до 5.44%.

istock
istock

Нагоре са и лихвите по депозитите през декември, но ръстът е доста по-малък от този при потребителските заеми. Средният лихвен процент по депозитите в левове се повишава с 0.20 пр. п. до 0.95%, а по тези в евро – с 0.19 пр. п. до 1.41%. без промяна остават лихвите по  овърнайт-депозитите в левове и в евро - 0.01%, и по влогове, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, съответно 0.10% и 0.15%.

При депозитите на бизнеса лихвата дори спада, като по тези в левове намалява с 0.02 пр. п. до 2.25%, а по тези в евро – с 0.22 пр. п. до 2.88%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нивата от предходния месец съответно 0.04% и 0.08%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg