Банките у нас предлагат голямо разнообразие от различни видове кредити с различни преференциални условия по лихвите. Да изберете банката, която предлага най-изгодната лихва, обаче не е достатъчно. Освен лихви, потребителските кредити идват и с такси, на които също трябва да обърнете внимание, ако искате да откриете коя банка отпуска най-изгодните потребителски кредити.

Преди да вземете решение за кредит е важно да сравните различни оферти, за да намерите най-добрата. Кредиторът трябва да ви предостави документ, наречен „стандартен европейски формуляр“ с информация относно потребителския кредит. Този документ има за цел да ви помогне да разберете възможно най-добре реда и условията на договора за кредит, който предстои да подпишете.

Бърз или банков кредит

Формулярът включва основните характеристики на договора, размера на кредита и неговата цена, броя, периодичността и размера на всички ваши плащания, информация по важни правни аспекти, както и годишния процент на разходите (ГПР), който ще разгледаме по-долу.

С помощта на стандартния европейски формуляр ще можете да сравнявате оферти за кредити от различни доставчици и да изберете най-подходящата за вас. Ако кредиторът не ви е предоставил този документ, имате право да го поискате.

istock
istock

Отказ от договора за кредит можете да направите в рамките на 14 календарни дни от подписването му. Няма нужда да давате каквото и да било обяснение на кредитора, но ще трябва да възстановите заетата сума заедно с лихвите и други неподлежащи на възстановяване такси, заплатени от кредитора.

При предсрочно изплащане на кредита може да се наложи да обезщетите кредитора за пропуснатите приходи. Компенсаторното плащане обаче не трябва да превишава общия размер на действително пропуснатите лихви. Тези правила важат за потребителски кредити в размер от 200 до 75 000 евро.

Лихвите по кредитите тръгват нагоре

Изключение от правилото правят заеми, които са: гарантирани с ипотека; сключени за покупка на земя или недвижимо имущество; за лизинг или отдаване под наем, в които не съществува задължение за купуване; отпуснати без лихва, без други такси, или под формата на овърдрафт, който трябва да бъде погасен в срок до 1 месец; в резултат на съдебно решение; свързани със заеми, отпуснати на ограничен кръг лица от широката общественост.

istock
istock

Важността на ГПР

ГПР е най-важната за вас информация при избора на кредитодател. Той представлява една-единствена стойност, означаваща общия размер на разходите по кредита, включително лихви, комисиони, такси и всякакъв друг вид разходи. Всички банки са задължени да предоставят информация за ГПР по кредитите на своите клиенти.

Когато избирате банка и сравнявате конкретни оферти, е добре да обърнете съществено внимание на формирания ГПР. За да сравните ГПР при различни оферти коректно, трябва да сравните кредити с еднакви параметри относно размер и срок. Така най-точно можете да направите разграничение между офертите на банките и да изберете най-добрата.

20% от хората няма да могат да обслужват кредитите си

След като сте сравнили ГПР, остава да проверите размера на останалите такси по кредита. При отпускане на ипотечен кредит и в срока му на обслужване се начисляват редица такси. Важно е да знаете как и защо се събира всяка една от тях, защото сумите ще се отразят директно върху бюджета ви, особено при по-дългосрочни кредити.

istock
istock

Такси за потребителски кредит

Такса за кандидатстване – покрива обработката на необходимите документи по кредита;

Такса за усвояване – удържа се след като бъдете одобрени за кредит;

Такса за оценка на кредитоспособността – удържа се, за да се направи оценка на вашата кредитоспособност от банковите експерти и често покрива проверка в ЦКР, НАП и други институции;

Месечна такса за обслужване – тегли се всеки месец от сметката ви и покрива действията, които са необходими за обслужването на кредита;

Такса ангажимент – удържа се от банката, в случай че не погасявате вноските си навреме. Ако обслужвате кредита си редовно и в срок, такава такса не се удържа;

Какви са най-честите нарушения в договорите за бърз кредит

Застраховка на кредита – при нея застрахователят поема разноските по кредита, в случай че вие сте възпрепятствани поради болест, загуба на работа или друго непредвидено събитие.

Имайте предвид, че в условията на пазарна конкуренция различните банки може да наименуват една и съща такса по различен начин, т.е. с различни имена. Понякога това се прави с чисто с рекламна цел или с някакъв скрит умисъл. Затова, преди да подпишете договора, разпитайте банковия служител подробно за предназначението на всяка такса, за която имате неяснота.

istock
istock

Такси за ипотечен кредит

Такса за разглеждане на документи – може да бъде фиксирана или процент от сумата. Ако имате късмет, ще улучите промоционален период, през който банката не начислява и не събира такава такса;

Такса за управление на кредита – варира между 0.25 и 2.5% от размера на кредита и се дължи еднократно при неговото усвояване. Възможно е да бъде разсрочена и като периодична такса към месечните вноски по кредита;

Дълъг или кратък срок да избера за кредита си

Такса за предсрочно погасяване при рефинансиране на кредита – всяка банка има такава такса, като тя варира между 3 и 5%;

Такса за предоговаряне на условия по кредита – начислява се в случаите, в които отправяте молба към банката за промяна на договорени условия по кредита. Например промяна на обезпечението, предоговаряне на лихвения процент, промяна на погасителния план и други. Стандартната такса е 1%.

Istock
Istock

По-ниски са таксите, свързани с откриване и месечно поддържане на разплащателна сметка, по която ще бъде отпуснат кредитът и съответно ще бъде погасяван през срока на действие на заема. Таксата за поддържане на сметката е между 2 и 5 лева в зависимост от вида на сметката.

Възможно е банката да начислява такса касово броене – заплаща се върху сумата, която внасяте в банката на каса. Това се прави в случаите, в които работната ви заплата не се превежда в банката и е необходимо да осигурявате средства по сметката, обслужваща кредита.

Поинтересувайте се дали банката предлага комплексна услуга, т.е. едновременно с отпускане на ипотечен кредит, да предоставя възможност за ползване на овърдрафт или кредитна карта. При разглеждане едновременно с ипотечния кредит, обикновено по това допълнително финансиране не се дължат такси за разглеждане и ползване за първата година. Така ще си спестите един допълнителен разход.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg