Какви са задълженията на работодателя да издава на работник извлечения от разплащателните ведомости при поискването им от работника или служителя, в какви случаи, за какъв период от време и колко подробни трябва да са извлеченията от разплащателните ведомости, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

В Кодекса на труда е посочено задължението на работодателя да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения.

Правата ни когато не ни изплатят заплатата

Процедурата стартира с искане от страна на работника или служителя до работодателя.

Практиката сочи, че тази процедура се развива когато работникът или служителят не получава възнаграждение или обезщетение за положения труд и желае да събере принудително дължимото чрез съдебно-изпълнително дело.

Законът не изисква задължителни реквизити на искането, освен то да бъде в писмена форма.

istock
istock

Заявлението се изготвя в два екземпляра, единият от които се регистрира с входящ номер в регистъра на работодателя. В искането си работникът или служителят има право да посочи какъв период от време да обхваща извлечението.

Може ли да се повиши заплатата ни по време на отпуска

След постъпването на искането, работодателят издава извлечение от ведомостите на съответния работник или служител. Няма нормативно утвърден образец за искането и за извлечението. В закона няма определен конкретен срок, в който работодателят е длъжен да издаде извлечението. Ето защо, ако има отправено до работодателя искане, извлечението се дължи незабавно или в разумен срок с оглед подготовката му.

Издаване на извлечение от ведомости за неизплатени възнаграждения или обезщетения по своята същност представлява уредена от закона задължителна процедура, която работодателят следва да спази, ако му бъде поискано издаване на извлечение от ведомост за платени или неизплатени възнаграждения или обезщетения.

При отказ или забава от страна на работодателя да издаде исканите документи, работникът може да се обърне към Инспекцията по труда, която има право да поиска тази информация по служебен път, след което да я предостави на работника или служителя.

Предназначението на процедурата по издаване на извлечение от ведомост е да обезпечи възможността за получаване на документи относно дължимото възнаграждение.

Справка:

чл. 128, т. 3 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg