Предстои ви да се пенсионирате и имате стаж над 10 години във фирмата, в която работите?

След промените в Кодекса на труда в края на 2020 г. вече има и промени в условията за получаване на прословутите шест заплати при пенсиониране.

За това напомня Тодор Капитанов - създателят на mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

В този текст ще разберете какви са изисквания, които трябва да бъдат спазени по действащите вече нови наредби в кодекса и при какви условия ще се получават тези заплати.

На първо четене: Одобриха правилата за втората пенсия

След промените в Кодекса на труда в края на изминалата 2020 г. , при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

istock
istock

Тези условия се прилагат и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер (по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване).

Обезщетението се изплаща от работодателя, само когато към датата на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Пенсионните спестяванията са естествен източник на капитал

Преценката за размера на обезщетението се прави от работодателя, който прекратява трудовия договор.

istock
istock

С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок.

В практиката чест въпрос е дали работник следва да получи това обезщетение, ако е работил на две места, съответно от единия и от другия работодател. 

Тъй като това обезщетението се изплаща само веднъж, в тези случаи работникът ще има право на обезщетение при пенсиониране при прекратяване на основния трудов договор, ако към датата на прекратяване отговаря на условието да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Липсва правно основание работодателят по допълнителния трудов договор да изплаща обезщетението при прекратяването му.

Справка:

чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

чл. 228, ал. 2 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg