Минималните работни заплати във всички страни от ЕС трябва да осигуряват достойни стандарти на живот и труд, а държавите членки следва да насърчават колективното договаряне за заплащането.

Това се гарантира от новоприетата Директивата относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз. При какви условия ще се прилага нормативния акт относно насърчаването на колективното трудово договаряне на работните заплати в нашата страна, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Новоприетата Директива на Европейския съюз, договорена със Съвета през юни, е насочена към подобряване на условията на труд и живот на всички работници в Съюза, включително и в България, както и към насърчаване на икономическия и социалния напредък.

Предлагат нова минимална заплата

Българското законодателство урежда, че с колективния трудов договор се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона и че този договор не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона или в колективен трудов договор, с който работодателят е обвързан. В закона е посочено също, че отделният работодател, групата работодатели и техните организации са длъжни да преговарят с представителите на работниците и служителите за сключване на колективен трудов договор. 

istock
istock

Новоприетата Директива изрично посочва, че всяка страна в Европейския съюз следва да предприеме мерки за стимулиране на секторното колективно договаряне за определяне на заплащането и за преследване на минимум 80% покритие на работещите с колективни трудови договори.

Директивата предвижда, че при отчетен обхват на колективното договаряне под 80%, държавите членки на Европейския съюз следва да създадат план за действие за неговото насърчаване, който план да се съгласува със социалните партньори и да включва ясни мерки за увеличаване обхвата на договарянето. Този план следва да се преразглежда съвместно със социалните партньори (поне веднъж на всеки 5 години) и всяка негова актуализация да е публична и оповестена до Комисията.

КНСБ: Увеличението на минималната работна заплата на 850 лева е безалтернативно

За да бъде гарантирано нивото на нарастване на колективното договаряне на работните заплати, чрез Директивата се гарантира зачитането на правото на сдружаване и колективно договаряне и за определяне на заплатите от икономическите оператори, но и от техните подизпълнители, при кандидатстване за и изпълнение на обществени поръчки и концесионните договори.

Следва да се има предвид, че предметът и съдържанието на Директивата поставят много въпроси, по които България трябва да предприеме законодателни промени, за да може да може да транспонира текстовете на Директивата, като например нормативното уреждане на комплекс от мерки за насърчаване и развитие на колективното трудово договаряне, вкл. и в сферата на държавната администрация, гарантиране правото на синдикално сдружаване, вкл. чрез допълнения в Конституцията на България и Наказателния кодекс, както и развитие, усъвършенстване на понятието за колективен трудов спор, въвеждането на нови доброволни форми за уреждането на колективните трудови спорове, създаване на нов Закон за упражняване на конституционното право на стачка, съответстващ на Конституцията.

Справка:

Чл. 50, чл. 52 от Кодекса на труда

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg