Всички сме наясно, че Facebook, Twitter, YouTube и останалите социални мрежи ще продължат да заемат все повече място в личните и професионалните ни взаимоотношения и в този смисъл - все повече ще ни помагат или все повече ще ни пречат. До каква степен - това зависи от всеки един от нас.

Социалните мрежи отдавна са бурно завладяни и от по-старите поколения. За много хора присъствието в социална мрежа се оказва задължително по всяко време на денонощието и от всяко място с интернет достъп, включително и от работното място.

Първоначално голяма част от компаниите се обявяват против използването на социалните мрежи от служителите им във връзка с работата. Но скоро след масовото навлизане на социалните мрежи в живота на работещите компаниите също намират своето място в тях.

Некоректен работодател – как да защитя правата си?

Притесненията относно ефективността на служителите се изместиха от изключително полезната функция на мрежите като бизнес инструмент.

Собствениците и управителите на много компании започват да се възползват от възможностите на мрежите за увеличаване на бизнес контактите и популяризиране на бизнес идеите си.

istock
istock

В допълнение на разпространението на нови бизнес идеи и концепции, социалните сайтове позволиха на компаниите да се позиционират и в публичното пространство, да подобрят драстично репутацията си, както и да разсеят негативни съмнения около нови продукти или политики.

Макар че някои работодатели активно прилагат предимствата на социалните мрежи, въпросът за тяхното негативно влияние върху бизнеса и служителите става все по-сериозен в световен и национален мащаб.

По-напредничавите фирми и организации вече са предприели мерки за ограничаване на евентуалните загуби и последици, защото никой мениджър не може да си позволи служителите му безконтролно да злоупотребяват в социалните медии.

Kвалификация, обучение и преквалификация като работник

Работодателите основателно се притесняват, че служителите им все по-често използват социалните мрежи от лични подбуди, а не за да увеличат популярността на компанията. Освен това, те често се натъкват на значителен информационен обмен през работно време, например снимки, видеоклипове и други материали, дискредитиращи комапнията и нейни партньори.

По-притеснително е, че служителите могат съвсем неразумно да влизат в конфронтация с други хора, важни за бизнеса или просто да подливат вода на собствения си работодател, като споделят конфиденциални търговски тайни и нарушават интелектуалната собственост. Да не говорим, че социалните мрежи могат да доведат до онлайн престъпления и служителите в крайна сметка да се окажат жертви на интернет пиратство.

istock
istock

Все още някои компании, съвсем неадекватно за времето, в което живеем, продължават официално да забраняват достъпа до социалните мрежи. Едва ли обаче тази практика има бъдеще още дълго. Системният администратор на компанията може да филтрира уеб адресите на дадени сайтове на служебните компютри на колегите си, но не и на персоналните им компютри и личните им мобилни телефони.

Колко заплати мога да получа при напускане

Ето защо все по-необходимо и България съвсем скоро да последва примера на западните държави и САЩ, като компаниите в държавата ни ще бъдат принудени да предприемат сериозни стъпки за да въвеждане на собствена, приемлива за всички нива фирмена политика за използването на социалните мрежи от работниците и служителите им. Защото работниците и служителите трябва да бъдат преди всичко наясно, че работодателите ще следят изкъсо потока от информация в социалните платформи.

В тези политики следва да има кодекси за поведение и писмени инструктажи, с чиито правила и задължения всички служители да се съгласят писмено. В тази документация ясно следва да бъде отбелязвано и личната и административна отговорност, която служителите носят при извършването на нарушенията.

Целесъобразно ще бъде българските компаниите, по примера на международните, да въведат и корпоративно обучение за служителите си за практиките и процедурите, които да следват.

Правото ни на шест заплати при пенсиониране

Ясно е, че социалните медии няма да излязат от мода скоро, а проблемите, свързани с тяхното използване могат да бъдат избегнати с ясни правила и граници. Разбира се, тези правила зависят от различни обстоятелства като корпоративната култура и работната среда в компанията, задълженията и отговорностите на служителя.

И въпреки това основните моменти, върху които трябва да се обърне внимание са: технологиите, фирмената политика и обучението на служителите.