Обидите, повишаването на тон, заплахите, упражняването на психически и физически тормоз за жалост са част от ежедневието на много от работещите в България.

Въпреки че страната ни е въвела европейското и международното законодателство за превенция срещу подобни неприятни явления на работното място.

Наистина е необяснимо как в 21 век, в демократично общество, ежедневно някои преки ръководители и колеги все още преминават морални и законови граници като обиждат и заплашват свои колеги и подчинени.

Предлагат 6 часа работна седмица по 12 часа


Прекрачването на границите в това отношение на работното място влияе негативно както на психическото и физическото здраве на работещите, така и на качеството и на работа, съответно и на производителността.

Това се случва както в частния бизнес, така и в администрацията, като всички страни търпят негативни последици – както агресора, така и неговата жертва.

istock
istock

Повечето хора не са информирани как следва да се постъпи в такива ситуации. Обикновено споделят в личен разговор на по-високопоставен началник във фирмата и след това някак си нещата „потъват“, а проблемът вместо да бъде решен, той се задълбочава.

Има ли равенство в заплащането между половете у нас

Какво всъщност можем да направим, спазвайки закона? Бих могъл да ви посъветвам да направите писмено оплакване към ръководството на фирмата, в която работите на основание Закона за защита от дискриминация.

Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител. Също така имате право да подадете жалба и пред Комисията за защита от дискриминация, в случай че по- висшестоящият орган не предприеме проверка по вашия случай.

Според Закона за защита от дискриминация "тормоз" е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда.

istock
istock

"Сексуален тормоз" е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето.

Какво е сексуален тормоз в работата

При всички случаи бихте могли да подадете сигнал до териториалната дирекция „Инспекция по труда“, придружен с подробна информация по случая. За нанесените ви телесни повреди бихте могли да заведете и гражданско дело срещу извършителя, в случай, че имате медицинско свидетелство, най-добре от съдебен медик.

В Наказателния кодекс на Република България е предвидено, че за обида, нанесена публично, наказанието е глоба от три хиляди до десет хиляди лева и обществено порицание. Предвид закона, за нанесената ви публично обида можете да се обърнете към съответната прокуратура.

Справка:

чл. 4 от Закона за защита от дискриминация

чл. 148 от Наказателния кодекс

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg