Банките, които имат подразделения в Централна, Източна и Югоизточна Европа, като цяло запазват позициите си в региона. Само част от тях са продали активи и клонове или са осъществили дейности по преструктуриране. Това се казва в есенния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за състоянието на банковото кредитиране.

На 6 декември 2022 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) публикува "Проучване на банковото кредитиране с акцент върху Централна, Източна и Югоизточна Европа". Проучването разглежда данни, събрани през септември 2022 г., и очертава очакваната траектория за следващите 6 месеца по отношение на търсенето на кредити, условията на предлагане им и тяхното и качество.

Ще поскъпнат ли изтеглените от българите кредити

Устойчивостта на кредитната дейност ще бъде подложена на изпитание през следващите 6 месеца поради по-строгите условия на предлагане на фона на потенциално увеличение на необслужваните кредити, се казва в доклада на Европейската инвестиционна банка.

Засиленото корпоративно търсене на ликвидност и търсенето на жилищни кредити от домакинствата е довело до увеличаване на молбите за кредити в региона на ЦИЕ. Банките очакват общото търсене на кредити да продължи да нараства през следващите 6 месеца, макар и с по-умерени темпове. Основният двигател е търсенето на финансиране за оборотен капитал, (отразяващ нуждите на фирмите от ликвидност), докато при заемите за основен капитал, при потребителските и ипотечните кредити се очаква спад.


Банките очакват условията за предлагане на кредити да се влошат значително през следващите 6 месеца (това отразява размерът на заемите, които банките са готови да предоставят на своите клиенти). Кредитните стандарти са затегнати, особено на пазара на ипотечни кредити, най-вече поради последиците от войната в Украйна, поради повишаването на лихвените проценти, скока на инфлацията и поради общото забавяне на растежа на икономиките. 

Предлагането на кредити се влошава и се очаква да продължи да отслабва във всички бизнес сегменти, по-специално при ипотечните кредити, се отбелязва в доклада.

БНБ определи системно значимите банки

Прогнозата за влошаване на качеството на кредитите обаче не се е сбъднала, отчита ЕИБ. В действителност през последните 6 месеца качеството на кредитите се развива благоприятно. Въпреки това, предвид неблагоприятните икономически перспективи, банките отново очакват нарастване на необслужваните кредити през следващите 6 месеца.

През последните 6 месеца достъпът до финансиране на ниво банкова група остава стабилен, което отразява устойчивото подобряване на размера на привлечените депозити на дребно и на корпоративните депозити. Привличането на средства от други източници е по-слабо.  Очаква се ситуацията с финансирането на сектора да остане благоприятна, се казва в доклада.

ЕИБ

Банките, които имат подразделения в Централна, Източна и Югоизточна Европа са запазили (80 на сто) или увеличили (10 процента) експозициите си през последните 6 месеца. Но 10 процента от банките майки са намалили експозицията си чрез продажба на активи и клонове или чрез дейности по преструктуриране (Русия, Беларус и Украйна са извън обхвата на проучването).

Стратегиите на банковите групи за регионални операции са ориентирани към разширяване или стабилност, тъй като те продължават да виждат предимно висок или среден пазарен потенциал на повечето банкови пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Рентабилността остава по-висока за дъщерните дружества в региона, отколкото за цялата банкова група.

Какво печелим при рефинансиране на ипотечен кредит

Повече от половината от банковите групи възнамеряват да запазят нивото на операциите си в региона, докато почти една трета възнамеряват да разширяват дейността си избирателно. Въпреки това 10 процента от тях (в сравнение с нула при предишното проучване) сигнализират за намерението си да намалят избирателно дейностите си.

Банковият пазар в България

Банките, които имат подразделения в България, смятат, че българският пазар има среден или висок потенциал. Той се е възстановил значително след значителното влошаване на търсенето и предлагането на кредити по време на пандемията от КОВИД-19. Въпреки това, влошаването на перспективите се очаква да се отрази негативно на търсенето на кредити, на тяхното предлагане и качество. 

Голяма част от българския банков сектор се контролира от чуждестранни банки със силни позиции в региона (като "УниКредит (UniCredit),  "ОТП Груп" (OTP Group), Кей Би Си (KBC) и "ПроКредит Банк" (ProCredit), се казва в доклада на Европейската инвестиционна банка.

Всички чуждестранни банки, опериращи в България, определят страната като пазар със среден (80 процента) или висок потенциал (20 на сто) и считат, че пазарното им позициониране е задоволително (40 процента) или оптимално (60 на сто).

БНБ предупреди за кредитите

В съответствие с това, 80 процента от банките съобщават, че възвръщаемостта на активите и собствения капитал в България са по-високи или равни на нивото им за цялата им група.

Търсенето на кредити в България се повишава през първата половина на 2021 г. Делът на дъщерните банки в България, които отчитат нарастващо търсене на заеми, непрекъснато се увеличава. Въпреки това търсенето може да навлезе във фаза на застой през следващите 6 месеца, тъй като делът на банките, които прогнозират съответно увеличаване и намаляване на търсенето на кредити, е равен. 

Всички участници в проучването оценяват общото търсене на кредити като нарастващо през последните 6 месеца. Търсенето на заеми се е увеличило във всеки пазарен сегмент. Тези констатации са в съответствие с нарастващите разходи за частно потребление през първата половина на 2022 г. 

Всички участници в проучването посочват, че се наблюдава нарастващо търсене на кредити от страна на малки фирми, докато 80 процента от тях съобщават за търсене от страна на големите корпорации. Банките очакват търсенето на заеми да се задържи през следващите 6 месеца в повечето пазарни сегменти, като прогнозите са за намаляване на кредитирането при покупка на жилища и при потребителските кредити.


Търсенето на кредити за инвестиции в дълготрайни активи се е увеличило през последните 6 месеца (според 20 процента от респондентите). Търсенето на заеми за финансиране на оборотния капитал на фирмите също се е увеличило през последните 6 месеца (според 80 на сто от участниците в проучването). За следващите 6 месеца обаче 40 процента от анкетираните очакват намаляване на търсенето на инвестиционни кредити, а 20 на сто прогнозират по-ниско търсене на кредити за оборотни средства. 

БНБ с прогноза за лихвите по кредити и депозити

Със срив на потребителското доверие и с повишена несигурност се обяснява очаквания спад при търсенето на заеми от страна на домакинствата в бъдеще.

Качеството на молбите за кредити в България остава стабилно през последните 6 месеца във всички пазарни сегменти, с едно изключение - 20 процента от респондентите съобщават за подобрено качество на заявленията за заеми от страна на малки фирми. През следващите 6 месеца анкетираните не очакват промени в качеството на молбите за кредит.

През последната половин година се отчитат позитивни условия за кредитиране. Те са в резултат на засилване на икономическата активност и на подобряване на счетоводните баланси в банковия сектор, което позволява на банките да облекчават условията по отпускане на кредити. През следващите 6 месеца обаче се очаква условията за кредитиране да се влошат (според 40 на сто от участниците в допитването). Тези очаквания са в съответствие със средните прогнози за региона и отразяват въздействието на затягането на паричната политика и очаквания икономически спад. Банките очакват да затегнат кредитните стандарти във всички пазарни сегменти и особено в корпоративния сектор, в съответствие с регионалните тенденции. В сектора на търговията на дребно, по-малка част от респондентите (20 процента) очакват влошаване на условията за предлагане на заеми.

Теглим средно 234 000 лв. кредит за жилище в София

През следващите 6 месеца се очаква общият процент на одобрените кредити да намалее, смятат 40 на сто от участниците в допитването. Това се дължи на влошаването на всички пазарни сегменти, с изключение на потребителските кредити, се казва в доклада на ЕИБ.

През следващата половин година се очаква условията на местния пазар да се влошат значително (според 40 процента от респондентите). Броят на местните необслужвани кредити ще се увеличи, според 20 на сто от участниците в допитването.

istock
istock

Рецесията през миналото десетилетие, последвала световната финансова криза и спукването на балона на пазара на недвижими имоти в България, доведоха до много високи нива на необслужваните кредити.

До 2016 г. банките проявяваха нежелание да намалят необслужваните кредити, но впоследствие промениха своя подход. Между 2017 г. и 2022 г. по-голямата част от дъщерните банки в България отчитат намаляващи нива на необслужваните заеми, въпреки че те все още са над средното равнище за региона, се казва в доклада. 

Какво ще се случи с лихвите по банкови кредити

Преструктурирането на корпоративните портфейли имаше значителен ефект, отчасти защото необслужваните кредити в България са концентрирани в корпоративния сегмент.

За следващите 6 месеца обаче само 20 процента от участниците в проучването очакват по-нататъшно подобрение на нивата на необслужвани кредити, тъй като много банки прогнозират влошаване на икономическите условия, което ще понижи качеството на кредитните портфейли.

Достъпът до финансиране на българските подразделения на банките се подобрява през последните 6 месеца. Очаква се тази тенденция да се запази и през следващата половин година, тъй като Европейската централна банка и местните власти, които регулират паричната политика, са решени да поддържат отворени кредитните канали, като същевременно увеличават основните лихвени проценти, отчита ЕИБ. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg