Лесният достъп до финансиране неминуемо крие своите опасности за кредитоискателите.

Това не бива да се забравя, защото последната финансова криза отмина, но все по-усилено вече говорим за нова. Това посочва Иван Стойков, старши финансов анализатор в Моите пари.

Засиленото кредитиране и няколкото предупреждения на БНБ към банките в тази посока трябва да бъдат сигнал за внимателно подхождане при кандидатстване за кредит.

Сега е лесно и сравнително бързо, лихвите са ниски, банките са готови да кредитират, доходите позволяват все по-смели начинания. Всичко това, обаче, в даден момент може да изиграе много лоша шега на всички, които подхождат с прекалено самочувствие или просто неглижират дребните детайли.

Рисковете

Лесният достъп до финансиране неминуемо крие своите опасности за кредитоискателите. Това не бива да се забравя, защото последната финансова криза отмина, но все по-усилено вече говорим за нова.

Припомняме, че за последните 2 години БНБ два пъти отправи препоръки към банките за повече внимание при отпускане на кредити. Централната банка обръща внимание на засиления ръст на кредитиране и свързаните с това бъдещи рискове за банките. Рискове, обаче, има и за кредитополучателите.

iStock
iStock

Икономическите процеси са циклични и рано или късно, очаквано или не, настъпва обрат. Когато обратът е в негативна посока той води със себе си и съответните последствия.

Последствията и как да се справим с тях

Криза или друго неблагоприятно стечение на обстоятелствата най-общо може да доведе до негативи в следните посоки – намаление на трудовото възнаграждение, забавяне на изплащането на заплатата, поскъпване на кредита, загуба на работа. Най-лошият изход от това е необслужване на кредита и нови проблеми свързани с това.

Банките по-бавно ще отнемат дома на длъжник

Ето някои от тях и възможни действия:

Влошаване на условията по кредита.

В такава ситуация иницииране на разговор с банката и поддържане на контакт с нея е първото, което е хубаво да бъде предприето. Обсъждането на ситуацията и набелязването на конкретни мерки могат да предотвратят усложняването й.

Предоговаряне/удължаване на срока на кредита и/или договаряне на гратисен период могат да облекчат обслужването на кредита.

Влошаване на кредитната история или по-известно още като придобиване на „лошо ЦКР“.


Темата е дълга, а последствието от един такъв развой на събитията съвсем не са приятни. Проявлението е в „затваряне на вратите“ на кредиторите пред всеки, за когото установи, че е некоректен платец.

Лошата кредитна история, въпреки подновяването на погасяването на кредита, ще остане видима за кредиторите. Тя ще бъде изцяло изчистена, когато отминат 5 г. от датата на погасяването на кредита. Успокоително, ако може така да се каже, е че лошата кредитна история невинаги е толкова лоша.

iStock
iStock

Все пак всеки кандидат за кредит се разглежда индивидуално и в немалко случаи кредиторите правят компромиси. Важното в случая е от кога е лошата история, колко време е продължила и какво е настоящото състояние. Компромисът, който би направил кредитора не е решение на казуса, но при изпадане в такава ситуация, вариантите не са много.

Какви са новите мерки по отношение на лошите кредити

Ако вече е налице просрочен кредит, то лошата кредитна история вече е факт. В случай, че не бъдат взети мерки за подновяване на погасяване на кредита, следват мерките на кредитора.

Мерки на кредитора

Предсрочна изискуемост на кредита


Възниква при просрочие на кредита. Кредиторът може да предприеме такава мярка, дори и при забава на само една вноска. Това право е дадено на кредиторите от Закон за кредитните институции, чл. 60 (2).

Преди реално да бъде предприета тази стъпка кредиторът обичайно осъществява контакт с длъжника с цел да се намери решение на ситуацията. Не избягвайте този контакт, тъкмо напротив. Това е от малкото неща, които можете да направите, за да не се пристъпи към ефективно прилагане на мярката.

Незабавно изпълнение

Ако комуникацията не е дала желания резултат, кредиторът предприема мерки за събиране на своето вземане като се обръща към съда. Съдът постановява незабавно изпълнение и издава изпълнителен лист и събирането на вземането се поема от съдия-изпълнител. Ситуацията със сигурност е неприятна и това, което можете да предприемете можем да обобщим в няколко основни препоръки.

На първо място е добре да се запознаете със съдебния изпълнител и материалите по делото. Стратегията да избягвате контакт с него не е добра. Съдействайте му, а той от своя страна също може да помогне за по-добро решение на казуса.

На следващо място е добре да поддържате актуален постоянен адрес и да оказвате съдействие при насрочения опис. Отказът от съдействие няма да отмени описа, защото съдебните изпълнители могат да направят това и принудително, противно на волята Ви.

Запор на заплата

Запорът на заплата е следващата мярка, която кредиторът може приложи към неизрядния платец. Изразява се в своеобразно блокиране на сметка/и и от наличността се удовлетворява вземането на кредитора.

При запор на сметка възможностите за реакция не са много. Най-важно е да се потърси начин за възстановяване на плащането по кредита, за да бъде вдигнат запора. Тук е редно да отбележим, че когато се налага запор, той най-вероятно ще бъде по сметки във всички банки. Всяко бъдещо постъпление на средства по тях ще бъде използвано за удовлетворяване на вземането на кредитора.

Опис на имущество

Това е мярка, насочена към неизрядния платец, когато другите мерки не са дали нужния резултат. В случай, че кредиторът не е успял да удовлетвори вземането си по друг начин, описът на имущество е следващата стъпка за това.

Описът е насочен към личното имущество на длъжника, след продажбата на което кредиторът да може да удовлетвори вземането си. Тук длъжникът също няма много ходове.

В тази ситуация той просто трябва да окаже нужното съдействие, защото както вече посочихме по-горе, съдебните изпълнители могат да направят описа и принудително.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg