Вътрешните правила за работната заплата са основен трудов стандарт и вътрешен акт на предприятието, чрез който се регламентира организацията на работната заплата в предприятието. Какви са целите на тези правила, кой ги организира и при какви условия могат да бъдат променени, отговаря Тодор Капитанов.

Когато хората започнат да се интересуват за детайли относно заплащането си на работа като например на какъв период се извършва то, трябва ли да се получават авансови плащания или направо цялата заплата, какви са допълнителните възнаграждения в предприятието и как се разпределят те, в по-честите случаи работещите търсят тази информация в трудовите си договори. Не винаги обаче тази информация е напълно описана там.

Разпределяне на средствата за работна заплата в предприятията

Всеки работещ трябва да знае, че работодателят му е задължен да изготви вътрешни правила за работна заплата, който следва да бъдат достъпни за работниците и служителите и обявени на видно място, така че всеки в предприятието да може да ги види по всяко време. Именно в тези вътрешни правила за работна заплата са детайлно описани отговорите на въпросите относно разпределението и заплащането на основните и допълнителните трудови възнаграждения и др.

istock
istock

Във вътрешните правила за работната заплата задължително се включва информация относно:

- общите положения за организацията на работната заплата в предприятието;

- определяне и разпределение на средствата за работна заплата;

- определяне на минимални стойности или на диапазони на основните заплати по длъжностни нива;

- редът и начинът за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения.

Организация на работната заплата във фирмата

Както вече стана ясно, вътрешните правила за работната заплата са задължителен вътрешен акт на предприятието, чрез който се регламентира организацията на работната заплата в предприятието. Задължението предприятията да разработват свои вътрешни правила за работната заплата, произтича от разпоредбите в Наредбата за договаряне на работната заплата и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

istock
istock

Вътрешните правила за работната заплата се разработват от упълномощени за това специалисти и се утвърждават от работодателя. Правилата следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда, както и на други законови и подзаконови нормативни актове, колективни трудови договори и споразумения по работната заплата.

Правата ни при масови уволнения

Описаното във вътрешните правила за работна заплата имат за цел да конкретизират въпросите за заплащането в предприятията така, че да стане възможна и разбираема тяхната практическа реализация.

При положение че в дадено предприятие и организация на работниците и служителите под формата на сдружаване в синдикална организация, то съгласно законовите изисквания на Кодекса на труда, тя има право да участва в подготовката на проектите на всички вътрешни актове, които се отнасят до трудовите отношения, за които работодателят задължително ги поканва. В това число влизат и проектите за вътрешните правила за работна заплата.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg