Има случаи, които работодателите искат от служителите да използват личните си телефони за изпълнение на служебни ангажименти.

Имаме ли обаче право да откажем да ползваме личния си телефон за служебни цели?

Ваше лично право е да откажете да предоставите на разположение личния си телефонен номер за служебни цели, защото няма законово изискване за подобно задължение за работника или служителя.

Задължение на работника е да изпълнява законните нареждания на работодателя, но понякога се злоупотребява с тълкуването на това задължение, защото някои работодатели си позволяват да издават нареждания без те да бъдат в унисон със законовите разпоредби, възползвавайки се от властовите взаимоотношения работодател – работник.

Как да си поискаме повишение на заплатата

Задълженията на работниците и служителите са изчерпателно изброени в Кодекса на труда, уточнява експертът ни по трудово право Тодор Капитанов.

istock
istock

При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът е длъжен да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време, да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работното време алкохол или друго упойващо вещество, да използва цялото работно време за изпълнение на възложената работа.

Също така е задължен да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество, да спазва техническите и технологическите правила, да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, да изпълнява законните нареждания на работодателя, да пази грижливо имуществото, да бъде лоялен към работодателя, да спазва вътрешните правила и др.

Ще ощетят ли работника фалшивите болнични

В Кодекса на труда са регламентирани и правата и задълженията на страните по трудово правоотношение – работник и работодател. Въпреки че трудовото правоотношение възниква на договорна основа, има елементи от неговото съдържание, които са законоустановени и задължително трябва да бъдат уговорени между страните в трудовия договор.

istock
istock

И в този случай обаче предмет на такова договаряне не може да бъде ползването на личен телефон за служебни цели, защото то не е предвидено в закона и всяка подобна писмена договорка няма правна стойност.

Работодателят от своя страна е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение, работно място и условия в съответствие с характера на работата, здравословни и безопасни условия за труд и др.

На какво разстояние от работа се водя в командировка

Наше лично право е да откажем да предоставим на разположение личния си телефонен номер за служебни цели, защото няма нормативно установено подобно задължение за работника или служителя.

Същото важи относно използването и на други наши лични придобивки за служебни цели като автомобил, компютър, канцеларски материали и др.
 

Справка:

чл. 66 от Кодекса на труда

Чл. 126 от Кодекса на труда

Чл. 127 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg