централен депозитар

Спестяване

Как да търгувам с ценни книжа?

Спестявам в продължение на години и се оказва, че имам доста пари, които просто стоят на влог в банката. За да ми бъдат по-ефективни, решавам да инвестирам. Цените на недвижимите имоти обаче са безбожно ...

1

Спестяване

"Събуждането" на активите от масовата приватизация

За "събуждането" на активите, придобити по време на масовата приватизация, се говори много преди публикуването на концепцията на Министерството на финансите. Своите активи можете да проверите ...

5

Последни

Приватизацията на БФБ и Централен депозитар се провали

Държавата се отказа да продава Българската фондова борса и Централен депозитар. Така стартиралата на 26 септември миналата година процедура, която създаде разходи по извършване на оценка на дружествата ...

0

Последни

България изостава в синхронизирането с европейските пазари на ценни книжа

България изостава от Румъния и от други държави в региона по синхронизиране на правилата за търговия с ценни книжа с европейските стандарти. Това е важно, тъй като без него за външните инвеститори пазарът ...

0

Последни

Централният депозитар инвестира в интернет платформа

Месеци преди да бъде приватизиран...

0

Последни

Чехи ще посредничат при приватизацията на БФБ и Централен депозитар

Чешка компания ще посредничи при приватизацията на Българска фондова борса и Централен депозитар, става ясно от информация до инвестиционната общност, публикувано в X3News. Дружеството Патриа Корпорейт ...

0

Последни

Централният депозитар с нови директори

На извънредно заседание днес Общото събрание на Централния депозитар избра четирима нови членове на Съвета на директорите.   Това са Апостол Апостолов &...

0

Последни

Централен депозитар е готов за приватизацията в Е.ON

След като дружествата от системата на ЧЕЗ, в които предстои приватизация, бяха регистрирани като емисии в регистъра на Централен депозитар през миналата седмица, а по-рано тази есен това бе сторено и с ...

0

Последни

Енергийната приватизация започва с ЧЕЗ?

Централен депозитар е регистрирал емисии акции на ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД. Това е видно от бюлетина на институцията. По този начин може да се пристъпи към реално изпълнение ...

0

Последни

КФН задължи депозитаря да дава повече информация за големите сделки

Детайлна информация за акционерите и сделките, сключвани с по-големи обеми акции от капитала на публични компании ще бъде публикувана в седмичните бюлетини на Централен депозитар. Това изисква с принудителна ...

0