На 07 октомври 2019 г. „Българо-американска кредитна банка" АД сключи с БТК ЕАД договор за придобиване на притежаваните от БТК ЕАД 50% от капитала на „Пейтех“ООД, като по този начин стана негов 100% едноличен собственик.

„Българо-американска кредитна банка“ АД е предприела необходимите действия по вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на прехвърлянето на дружествените дялове и на други промени в корпоративния статус на „Пейтех“ ООД.

Без такса при замяна на скъсани банкноти

Дружеството „Пейтех“ бе създадено в началото на тази година, като съвместна инвестиция на БАКБ и БТК ЕАД, с основна цел разработване на портфейлни услуги.

Световната банка предупреди за забавяне на икономическия растеж


С реализирането на сделката банката продължава стратегията си за навлизане на пазара на моментални разплащания, известен като „портфейлни услуги“, като придобива пълен контрол върху дружеството и предстоящите стъпки по неговото лицензиране като дружество за електронни пари.

Теглим по-евтини кредити


„Мобилните плащания и дигиталните портфейли вече са част от ежедневието на потребителите. Финансовата индустрия е изправена пред изпитанието да въвежда иновации с възможно най-бързо темпо, поради растежа на fintech сектора и промените в предпочитанията и поведението на потребителите.

Това налага банките и всички финансови институции да променят не само много процеси от своя бизнес, но и да предлагат нови технологични продукти, за да продължат да бъдат в крак с времето и особеностите на средата.

Банката вече трябва да бъде в джоба на потребителя. Амбициите на БАКБ са бързо да навлезем на този пазар, за което ни е необходим пълен контрол върху дружеството и предстоящите стъпки по неговото лицензиране.“, каза г-жа Цветелина Бориславова по повод сделката.