Средният лихвен процент по депозитите на фирмите с договорен матуритет в левове през ноември запазва достигнатото ниво от 0.09 на сто, а по тези в евро спада с 0.08 процентни пункта до минус 0.05 процента. Това съобщава Българската народна банка.

През ноември 2019 г. спрямо ноември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.04 пр.п. до 0.15 на сто, а по тези в евро - с 0.06 пр.п. до 0.23 на сто.

Лихвите по кредитите за жилище ще се вдигат

В сравнение с октомври 2019 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро се променят незначително.

През ноември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за фирмите до един млн. евро, договорени в левове, нараства на годишна база с 0.02 процентни пункта /пр.п/. до 3.78 на сто, а по тези, договорени в евро намалява с 0.02 пр.п. до 2.61 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.52 пр.п. до 2.57 на сто, а по тези, договорени в евро - с 0.97 пр.п. до 1.97 на сто.

Банките по-бавно ще отнемат дома на длъжник

istock
istock

През ноември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите на домакинствата за потребление в левове се повишава на годишна база с 0.15 пр.п. до 8.52 на сто, а по тези в евро спада с 0.56 пр.п. до 3.63 на сто.

При жилищните кредити в левове и в евро средните лихвени проценти намаляват с 0.24 пр.п. съответно до 3.00 процента и до 3.47 на сто. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.23 пр.п. до 2.44 на сто, а по другите кредити в евро се понижава с 0.16 пр.п. до 2.91 на сто.

Какви са новите мерки по отношение на лошите кредити

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през ноември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. се понижава с 0.08 пр.п. до 10.29 на сто, а по кредитите за потребление в евро - с 0.56 пр.п. до 3.90 на сто.

През ноември 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо ноември 2018 г. с 0.25 пр.п. до 3.36 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 0.36 пр.п. до 3.85 на сто.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg