Едва ли има човек, който не се е сблъсквал с момента, в който е изпратен в командировка от своя работодател. Без значение дали става въпрос за командировка в страната или в чужбина.

За съжаление не са рядкост и примерите, в които работодателите злоупотребяват с незнанието на работниците, относно техните права при изпращането им командировка. Често се случва не само да не бъде заплащано дължимото обезщетение на работещите, а дори да не се организира каквато и да било документация за тези дейности.

Как се определя размерът на обезщетението за безработица

Всичко това е изключително рисково за работещите, защото съгласно закона това означава, че изпратен без документи да върши работа в друг град, работещият го реализира на „своя глава“ и на своя отговорност.

Това обаче не е всичко – при липса на документация за командировка и отсъствие от работното място, работникът практически е в самоотлъчка и работодателят може да му наложи дисциплинарно наказание, включително и да бъде уволнен.

istock
istock

Познаването на правната материя по повод командировките е ключова за взаимоотношенията на работното място. Не е тайна, че паричните обезщетения са тема номер едно, когато пътуваме в друго населено място по повод изпълнение на работата.

Какви са конкретните финансови измерения на пътни, дневни и квартирни пари, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg.

При командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени в Наредбата за командировките в страната и в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Обезщетение при недопускане на работа

На основание посочените нормативни актове работодателят издава заповед за командировка в страната или в чужбина. В заповедта за командироване се посочват командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият работник или служител има право.

istock
istock

Следва да се вземе под внимание, че не се считат командировани лицата, които извършват постоянната си работа през време на пътуването – работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и други (съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба за командировките в страната).

Командироването се извършва въз основа на писмена заповед. В нея се посочват: наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта; трите имена и длъжността на командированото лице; мястото на командироването; задачата, за която лицето се командирова; времетраенето на командировката; командировъчните дневни, пътни, и квартирни пари, на които командированият има право и др. Командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни.

Обезщетение при пенсиониране, ако сме в болничен

Работникът или служителят за времето на командировката има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение и командировъчни пари (дневни, пътни, квартирни) при условията и в размерите, определени със закон и уточнени в заповедта за командироване.

istock
istock

Писмената заповед, въз основа на която се извършва командироване в чужбина, съдържа началната дата и продължителност на командировката или специализацията в календарни дни, включително дните за пътуване, почивните и празничните дни. В заповедта за командироване се включват и финансовите условия на командировката - пътни, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за тяхното уреждане, на които командированият има право.

“Обезщетение при командировка” за времето на командировката работникът или служителят има право както на пътни, дневни и квартирни (съгласно заповедта за командироване), така и на брутното си трудово възнаграждение. И в двете наредби не е предвидена възможност времето на пътуване да се „компенсира с почивен ден“.

Справка:

чл. 215 от Кодекса на труда

чл. 8 от Наредбата за командировките в страната

чл. 6, т. 1 от Наредба за командировките в страната

чл. 4, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната

чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за командировките в страната

чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg